0

0

0

heartheartheartheartheart

 

匯款帳號:

 

 

郵局(700)0311785-0178773 

 

戶名:郭姝妤 (可無摺)

 
 
 
寄件方式:
 
宅配貨運統一【80元】(多不退.少不補)
 
離島運費*郵寄*統一【100元】(多不退.少不補)
 
 
 
 
1.宅配 寄件後約隔日/後天可收到商品 未在時間內收到商品可來信詢問(運費統一價 多不退少不補)
 
 
 
貨況查詢 
 
 
宅配貨運(統一交給新竹物流寄件):https://www.hct.com.tw/Search/SearchGoods_n.aspx